บทความวิชาการ

By being an international volunteer and working with local people you can make a meaningful contribution to the community that warmly welcomes you. We have a variety of volunteer programs for inexperienced people as well as for professionals in every corner of the world. You will help people and experience another culture in a way that is not usually possible and you will really get to know the people living there. You can combine volunteer work with a gap year program or a language course over a substantial period of time. Students at our partner schools around the world have the opportunity to learn foreign languages and give something valuable back to the community. The schools offer a wide range of interesting volunteer placements, many of which require no experience, only enthusiasm.

Destinations for professionals in health care:

  • Bolivia
  • Costa Rica

Destinations for inexperienced volunteers:

  • Ghana
  • Nicaragua

ประมวลภาพบรรยากาศเก่าๆ โสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย

Image Gallery

สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย อาคารคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 269/2 ถนนนครสวรรค์
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000