ติดต่อสมาคม

สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อำเภอ เมืองมหาสารคาม 
จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000 


Association for Educational Technology of Thailand 

Faculty of Education Mahasarakham University
Muang Mahasarakham
Mahasarakham Province
 Zip code 44000.

หรือ

hoksuwan@buu.ac.th

0818743799

ประมวลภาพบรรยากาศเก่าๆ โสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย

Image Gallery

สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย อาคารคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 269/2 ถนนนครสวรรค์
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000